"Чорчокторго айылдап"

    Бичиктерде берилген произведениелерди кычырып тура, баштамы класстардын уренчиктери кееркедим чумдемелдердин тилине аjару салып уренет: кандый бир учуралды коргускенде, автор кандый состор ажыра кычыраачыны кородошко, суунчиге, килемjиге ле оскодо айалгага экелип турганын шиндеерине таскамал алат.

преподаватели

Содержание программы

Цели программы

Результат программы

Особые условия проведения

Материально-техническая база