"Азатпай"

Берилген программа "Азатпай" МТУБТ "Чолушмандагы текши орто школ" филиал "Коо jурттагы баштамы текши уредулу школында" ООН НОО аайынча тургузылган.

Тос амадулары: эрмек-куучыннын бастыра будумдерин онон ары теренжидип, ол аайынча билгирлерин элбедип, башка- башка будумду текстле иштеери.

преподаватели

Содержание программы

Цели программы

Результат программы