"Кунеш"

Программанын тос амадузы ла текши амадузы

Тос амадузы: Огоош болчомдорды эбиреде телекейле таныштырып, jурумге бастыра jанынан таскадары: торол тилиле куучынданар, эбиреде телекейле аайланар, ондор.

Текши амадузы: Кееркедим чумдемел ажыра баланын тилин байыдары, чокым-jарт, кону этире куучындаарыны уредери, jарашты кеендикти ондоорына, jурумге таскадары.